Scientific Big Data

Indexed in
ISSN 2604-6083

  Submit Manuscript

Communications to Congresses / Medicine and Health Sciences

Community care project to improve musculo-skeletal health through talks and information sessions

Projecte d’atenció comunitària per a millorar la salut musculo-esquelètica mitjançant xerrades i sessions informatives

Authors: Joaquima Fernandez Martínez, Jordi Jové Monné, Marta Montolio Rodriguez, Dolors Sentís Sahún

Keywords: Primary care. Modalities of physical therapy. Community. Therapeutic exercise. Rehabilitation

Keywords ES: Atenció primària. Modalitats de teràpia física. Comunitària. Exercici terapèutic. Rehabilitació

Abstract: In rural areas, physiotherapy treatments are more difficult to do due to population dispersion and work activities they do. Therefore, the primary care physiotherapist (AP) must be in contact with all the communities in order to improve the health of the population through the relevant physiotherapeutic activities and bring them closer to the population (Centers civic, homesteads, ...).

Abstract ES: A les àrees rurals, els tractaments de fisioteràpia són més dificultosos per fer degut a la dispersió poblacional i les activitats laborals que realitzen. Per tant, el fisioterapeuta d’atenció primària (AP), ha d’estar en contacte amb tots els estaments de la comunitat per tal de poder millorar la salut de la població mitjançant les actuacions fisioterapèutiques pertinents i acostar-les a la població (Centres cívics, casals,...).


Citation: Joaquima Fernandez Martínez, Jordi Jové Monné, Marta Montolio Rodriguez, Dolors Sentís Sahún. Projecte d’atenció comunitària per a millorar la salut musculo-esquelètica mitjançant xerrades i sessions informatives. https://:doi.org/10.24175/sbd.2018.000149
Received: January 01, 1970  Accepted: January 01, 1970  Published: November 29, 2018
Copyright: © 2018 Fernandez Martínez et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC), which allows, distribution, reproduction in any medium, provided the original author and source are credited and non-commercial use.
Funding: I certify that no funding has been received for the conduct of this study and/or preparation of this manuscript.
Conflicts of Interest: I have no conflicts of interest to declare

Original documents
Projecte d'atenció comunitària per a millorar la salut musculo-esquelètica mitjançant xerrades i sessions informatives.

Joaquima Fernández Martínez1, Jordi Jové Monné2, Marta Montolio Rodriguez3, Dolors Sentís Sahún4

1ABS Faset2, ABS Mont-Roig del Camp3, ABS Sant Salvador4, ABS Les Borges del Camp

Paraules Clau: Atenció Primària. Modalitats de Teràpia Física. Comunitària. Exercici Terapèutic. Rehabilitació.

Introducció

A les àrees rurals, els tractaments de fisioteràpia són més dificultosos per fer degut a la dispersió poblacional i les activitats laborals que realitzen. Per tant, el fisioterapeuta d'atenció primària (AP), ha d'estar en contacte amb tots els estaments de la comunitat per tal de poder millorar la salut de la població mitjançant les actuacions fisioterapèutiques pertinents i acostar-les a la població (Centres cívics, casals,...).

Objectiu

Donar a conèixer a la població de les àrees rurals un programa d'exercicis estandarditzat de les patologies més prevalents per tal d'empoderar a la població d'aquestes zones i poder millorar les seves condicions físiques.Per altra banda, intentar reduir la incidència de la patologia musculoesquelètica a la consulta de fisioteràpia rural de l'AP. 

Metodologia

Un grup de fisioterapeutes, hem creat uns documents i material digital sobre les patologies més prevalents i que poden ser d'interès en aquestes àrees com poden ser la patologia de genoll, patologia d'espatlla, patologia de columna i incontinència urinària. Aquest treball, està presentat per tal de poder fer-ho a través dels grups d'atenció comunitària de l'Institut Català de la Salut.

Resultats

De moment, no podem donar resultats de l'activitat, però el que esperem, és que sortint de les consultes, es farà més conscient a les persones i als sanitaris, de la importància de prescriure exercici, cosa que farà millorar l'estat físic dels pacients i avaluarem amb el qüestionari d'activitat física.

Conclusions

Hi ha una necessitat de crear programes d'activitat física.

Si la població fa més activitat física, controlada, les consultes per patologia musculoesquelètica descendiran a tota l'AP.